Samisk matkonst och kunskap
Sámi cuisine and knowledge
Sáme biebbmo ja máhttudahka
Biebmodáidda ja máhttu

35 år gammal. Gift och har två barn. Renskötare från Nordland, Norge. Kommer från Kautokeino och har vuxit upp med renskötsel. Driver café och övernattning Boazovazzi- reindeer herder/walker i Lødingen. Startade 2013. Jag har alltid gillat matlagning och värnar om samisk mat och framförallt om renkött. Jag har fått min traditionella kunskap från mina föräldrar och från renskötarkulturen.

 

35 jagi

Náitalan, 2 máná.

Boazosápmelaš Iinnásullos, Nordlandas Norggas.

Bajásšaddan boazodoalus, Guovdageainnus eret.

Jođihan idjadan- ja boradanbáikki Boazovázzi-reingjeteren,  Lødingen.

Álggahan 2013.

Álo liikon ja beroštan ráhkadit sámi biepmuid ja áinnas bohccos, Ožžon dán árbevirolaš oahpu váhnemiin ja boazodoallobirrásis.

Liikon maid ođástit ja heivehit otná áigái iežamet árbevirolaš biepmu.

Samisk matkonst och kunskap
Sámi cuisine and knowledge
Sáme biebbmo ja máhttudahka
Biebmodáidda ja máhttu

Finalister