Kunnig kvinnlig renskötare
Skillful female reindeer herder
Tjiehpes räjnárnissun
Čeahpes nisson boazobargi

Ursprungligen från Mittådalens Sameby. Flyttade norrut år 2007. Uppväxt i en renskötarfamilj och arbetar sedan 2012 som ensam renskötare i företaget. Mor till fyra pojkar AslatNiillas 10 år, AantaJovna 6 år, LaaraIssat 4 år, OlMihkkal 3 år. Mina favoritord: Att sova där man somnar och dela de som finns. Jag representerar en mor för mina barn, renskötare och någon som blev totalt själv i renskötselarbetet efter att jag separerat från min sambo. Med själv menas totalt själv, jag har arbetat ensam under två års tid med mina renar.

Jag ska försöka berätta varför jag valt detta liv och varför jag tycker så mycket om det. Mina renar ger mig de jobb som gör mig glad och får känna lycka. Det känns rejält att arbeta med dom här sakerna, riktigt inget svammel. De är förnöjsamt och stimulerande och det krävs så mycket utav en i alla olika former som gör det spännande. Mina renar, det är upp till mig att förvalta att ha möjligheten att ge vidare de här livet till mina barn. Renen skänker mig ett lugn och mina värderingar om natur och miljö passar så gott in i allt de här. Mina kunskaper förnyas ständigt, och de största är att sådana saker man lärt sig antingen genom andra eller utav sig själv att de verkligen stämmer. Jag älskar de här livet med renar för att jag är uppfostrad och lärd i det. Allt är så mycket upp till en själv, din insats ger dig resultatet du kan märka från en årstid till nästa. Det känns som ett stort privilegium att driva på med en näring som går i arv från far till dotter eller mor till son och vice versa. Jag bär ett oerhört tungt ansvar och jag blir så stolt av att tänka på mitt yrke. Det med renar är en oerhört känslig bit för min del, man bär dom alla i hjärtat. Känslan är obrytbart och den sortens kärlek tappar aldrig sina former. Jag skulle göra allt för mina renar även om jag redan gör de så skulle jag göra ännu mer, allt som krävs för att dom ska ha de bra.

 

När du vilar kan jag koppla av, när du vandrar då färdas jag efter
Vi har ett obrytbart avtal, att dela livet vid varandras sida
Den sortens kärlek kan aldrig tappa sina former
Vad som än händer är du tryggheten som alltid väntar mig
Min rikedom är du
Iblant ger du tårar och tänkande tankar
Men vi finns där för varandra, vid din sida bär jag min stolthet
Vid min sida kan du finna ro och vila
Våra avtal är enkla, att göra de man gör när man ser vad man måste göra
Där du vandrar färdas jag ikring, där du vilar vakar jag
Nu är våren åter, vi färdades längst flyttleder i andras tramp
Vi hade snön som bar oss, där du la dig eldade jag, när du for följde jag efter
Snart välkomnar vi de nya, de går att blicka framöver
För mig är våren glädje fast på ett annat sätt är den tung
Jag ser hur ensam jag egentligen är i de här arbetet
För mig är arbetet min glädje och lycka
Men ja ensamhet är bra men de vore kul
Med arbetskollegor
Min plats på jorden hör ihop med dig
Mitt val är inte att ge up
Jag kämpar för mina barns framtid

Kunnig kvinnlig renskötare
Skillful female reindeer herder
Tjiehpes räjnárnissun
Čeahpes nisson boazobargi

Finalister