11 juni 2013

Sametinget till Sápmi Awards

Sápmi Awards är en stor samisk mötesplats. Därför passar Sametinget på att informera om lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk under helgen.

- Vi har en förhoppning om att arrangemanget drar mycket folk och på så sätt når informationen många, menar Ellen Omma som är handläggare för det minoritetspolitiska uppdraget på Sametinget.

Sametinget och Länsstyrelsen i Stockholms län har i uppdrag att följa upp hur lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk fungerar i praktiken. I uppdraget ingår också att informera om rättigheterna enligt lagen.

Även kulturavdelningen besöker Sápmi Awards. De kommer att ge information om de nya regler och rutiner som gäller för ansökan om kulturbidrag från Sametingets kulturnämnd.

-  Vi kulturhandläggare har valt att komma till Sápmi Awards eftersom vi tror att det kommer att vara mycket människor i omlopp som vill ta del av vår information om ändrade regler och rutiner för Sametingets kulturnämnds bidragsgivning, menar kulturhandläggaren Anna Mämmi. Vi kommer också att finnas till hands och svara på frågor som besökarna har med sig, tillägger hon.

Fredag efter kl.12 och lördag kommer Sametinget att finnas i anslutning till mat- och hantverksmarknaden.

 

Fakta:

Sedan år 2000 är samer, tornedalingar, sverigefinnar, romer och judar erkända som nationella minoriteter i Sverige. Erkända minoritetsspråk är samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Även varieteter av dessa språk omfattas.

Ellen OmmaAnna MämmiEllen Omma och Anna Mämmi kommer till Sápmi Awards och informerar. Fotograf: Marie Enoksson.