3 juni 2013

Stressigt för jurygruppen

Per-Stefan Labba är juryordförande för kategorin Kunnig renskötare i Sápmi och han beskriver jobbet inför Sápmi Awards som tidspressande och stressigt.

- Med mer tid hade intresset kunnat jobbas upp ytterligare, menar han.

Kunnig Renskötare i Sápmi är en av de tre kategorierna där vinnarna utses under Sápmi Awards i Jokkmokk lördagen den 15 juni. Kategorin lägger vikten på traditionell renskötsel och onsdagen den 5 juni sätts det stopp för röstningsförfarandet och juryns och folkets röster räknas samman.

- Intresset har väl varit bra med tanke på förutsättningarna men kunnat vara bättre om tiden varit längre. Jag har upplevt det som väldigt stressigt alltihop. Men det är inte så konstigt. Renskötarnas mest hektiska tid på året är under april och maj månad. Då har de normalt svårt med tillgång till datorer och är svåra att nå, konstaterar Per-Stefan Labba som tycker det är positivt att det traditionella samiska hantverket, maten och renskötseln lyfts fram och att Sápmi Awards är en sporre för alla som på något sätt verkar i Sápmi.

- Kommunen och de samiska institutionerna men även de samiska hantverkarna, konstnärerna och övriga entreprenörer drar nytta av ett sådant här arrangemang.

- Jag hoppas verkligen att arrangemang av det här slaget kan bli permanenta och årligt återkommande i framtiden. Men jobbet måste igång i god tid redan före årsskiftet. Det är helt avgörande, påpekar Per-Stefan Labba avslutningsvis.