Jury

Árbbedábálasj duodje 
Árbevirolaš duodji
Dejpeladtje-vätnoeh
Traditionell duodji

Mari-Ann Nutti (ordförande)

VD Sámi Duodji Sameslöjdstiftelsen. Mari-Ann Nutti arbetar som verkställande direktör på Sámi Duodji Sameslöjdstiftelsen. Hon är utbildad inom skinn-/textil på Samernas utbildningscentrum i Jokkmokk.

Eva Bergfelt arkitekt SIR/MSA

Eva är utbildad inredningsarkitekt men även utbildad i bebyggelsevård och arkitekturhistoria. Arbetat som inredningsarkitekt med offentlig miljö i 50 år.

Har rört sig i den "Samiska världen" sedan 1980 och följt duodji , daidda ja hábmen-utvecklingen genom bekantskap med slöjdare, konstnärer, genom utställningar i Sverige och utomlands samt genom studier. Planerat inredningen till Sameslöjdstiftelsens lokaler.

Ingemar Israelsson

Jag är ordförande i Sameslöjdstiftelsen Sámi Dudji sedan 2008. Jag är 61 år gammal och kommer från Björkvattendalen, söder om Tärnaby.  Mina slöjdtraditioner och kunskaper i duodji går tillbaka till tidiga barnaåren där kunskapsöverföringen från äldre genarationer av slöjdare till yngre, var ett naturligt inslag i vardagslivet. Kortkurser i olika traditionella slöjdtekniker har också bidragit till mina slöjdkunskaper. Som slöjdare har jag deltagit i ett flertal utställningar och finns representerad vid museer och i ett flertal slöjdsamlingar. Jag har erhållit konstnärsnämndens arbetsstipendium samt Västerbottens läns landstings kulturstipendium. Mitt slöjdande bedrivs i dag som kombinationsnäring till renskötsel i Svaipa sameby.

Eva Aira

Eva är född i Jokkmokk, men är nu bosatt i Karasjok.  Utbildad inom både duodji och konst och varit verksam som bildkonstnär/grafik sedan 1982. Eva är även undervisande rektor på Kárášjoga Dáiddaskuvla/Kunstskolan i Karasjok

Per-Ola Utsi

Utbildad slöjdlärare och arbetat som huvudlärare på Samernas Utbildningscentrum.
Verksam som renskötare och slöjdare.

Sáme biebbmo ja máhttudahka
Biebmodáidda ja máhttu
Saemien tjiehpiebeapmoe jih maahtoeh
Samisk matkonst och kunskap

Jan Magne Hestvik (ordförande)

Gaebpien Hilde Marie

Røros. Kokk Min sør samiske tilhørlighet er i Majavatn, Nordland. Jeg er nå bosatt på Røros med min ektemann og 3 barn. Her er vi aktive i reindriften i Saanti sijte. Min bakgrunn innen matfaget startet for 16 år siden, jeg utdannet meg som kokk. Har jobbet på restauranter og hoteller i Oslo og Bergen. Jeg høstet også noen gode år og erfaringer i utlandet. Jeg var også med i juryen i 2013. Har også erfaringer som sensor i kokkefag og jurymedlem i andre kokkekonkuranser. De siste årene har jeg jobbet som kjøkkensjef og hadde da selvsagt utgangspunkt i min meny det samiske kjøkken. Så min interesse for vår unike samiske mattradisjoner og arv står sterkt hos meg. Jeg er nå startet i ny jobb som gir meg den gode mulighet til fritid som jeg har tenkt å utnytte ved blant annet å høste mere kunnskap om vårt samiske kjøkken. For interessen for den gode,ekte og unike maten er det alltid noe nytt å lære.

Niiles-Jouni Aikio

Renskötaren och jojkaren Niiles-Jouni föddes 1947 i en rökkåta i Lemmenjoki i Enare. Tillsammans med sin partner Anna och hans son Ante driver Niiles-Jouni Saamen Kammi, en restaurang som serverar traditionell samisk mat i finska Levi. Saamen Kammi är en av få samiska restauranger i världen.

Tjiehpes räjnárnissun
Čeahpes nisson boazobargi
Maehteles båatsoe nyjsenäjja
Kunnig kvinnlig renskötare

Per Stefan Labba, sátnejođiheaddji

Lean šaddan boazodoalloveagas ja lean ain čadnon boazodollui. Barggan sádjásaš rektorin Sámij åhpadusguovddážis Jåhkåmåhkis. Uppväxt i en renskötarfamilj och är fortfarande knuten till rennäringen. Tjänstgör nu som rektor vid Sámij åhpadusguovdásj i Jåhkåmåhkke.

Nils Åstot

Aktiv renskötare i Sirges. Vinnare av kategorin duktig renskötare 2013.

Ellen Inga Turi

Mun lean Unit Issaha Johan Máhte ja Sámmol Niillasa Inggá Ellen Inga. Mun lean 33 jagi ja lean bajásšaddan boazodoalus Guovdageainnus. Dál lean dutkan barggus ja doavttirgráda gárvemen Ubme Universitehtas. Mun doavttirgráda barggus lean guorahallan mot boazodoalu árbevirolaš máhttu ja organiseren gieđahallojuvvo hálddašan proseassaiguin. Seailluhit boazodoalu árbevirolaš máhtu ja servvodaga lea ge mu váibmo ášši. Boazodoalu stuorimus resursa leat olbmot: boazobargiid nanu máhttu ja čeahppivuohta!

Mitt namn är Ellen Inga Turi dotter till Unit Issaha Johan Máhtte och Sámmol Niillasa Ingá. Jag är 33 år och är uppväxt med renskötseln inom Guovdageaidnu-området. Nu forskar jag vid Universitetet i Ubme och håller på att bli färdig med min doktorsgrad. I min forskning har jag utrett hur man tar hänsyn till och behandlar den traditionella kunskapen och organiseringen i förvaltningsprocesserna. Att bevara renskötselns traditionella kunskap och samhällsstruktur är för mig en hjärtesak. Renskötselns viktigaste resurs är människorna: renskötarnas djupa kunsakp och färdigheter!

Janne Näkkäläjärvi

Mun lean 31 jahkásaš ja bajásšaddan boazodoallobearrašis Enodagas Neakkila bálgosis. Barggan dál sádjásaš rektorin Sámi Oahpahusguovddážis Anáris vel golggotmánu rádjái ja joatkán dasto ovddidanhoavdan doppe. Lean goittotge maid boazodoalus mielde nu olugo vejolaččat.

Jag är 31 år, från finsk sida av Sápmi-Neakkila renskötarlag i Etnodat. Uppväxt i en renskötarfamilj. Tjänstgör som vikarierande rektor vid Sámi Oahpahusguovddáš, Anár t.o.m. september och fortsätter sedan som utvecklingschef. Är med i renskötselarbetet så mycket som möjligt.

Berit Inga

Jag arbetar sedan 1990 på Ájtte Svenskt Fjäll- och Samemuseum i Jåhkåmåhkke. Tidigare arbetade jag som rennäringskonsulent för samebyarna i Norrbotten och var stationerad i Luleå. Är utbildad biolog med renen som specialitet.